Tag Archives: Samlarlitteratur

Samlarlitteratur

collectcom

En sida där du snabbt och smidigt hittar litteratur kring vår passion hitar du hos Collect.com.

Sidan innehåller i första hand amerikanska böcker, men även en del titlar från övriga engelskspråkiga länder. Sidan är bra uppbyggd, med enkel navigering i olika kategorier. På sidan hittar du (förutom böcker) även tidskrifter, filmer och annat smått och gott.

En sida jag kan rekommendera för att få en snabb överblick över referensmedier för samlaren. 

Det enda jag personligen inte gillade var att de ”knyckt” mitt färgval på loggan. *ler ödmjukt*

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Tips

Hitta böckerna!

amazonFör oss samlare är litteratur om vår passion en nödvändighet. Tyvärr är det svenska språkområdet alltför litet för att kunna publicera smalare titlar om olika samlarområden. Inte ens mer generella böcker tycks nå den svenska marknaden, annat än på undantagsfall.

Lyckligtvis är de flesta svenskar ganska duktiga på engelska. Det engelska språkområdet är utan tvekan störst vad gäller samlarlitteratur. En sökning på Amazon.com ger drygt 300.000 titlar om samlande! Nu skall man komma ihåg att det bara är en bråkdel av dessa böcker som finns att tillgå; många är sedan länge utgångna, andra handlar om områden som inte direkt rör samlandet. En uppskattning visar att ca 100-150 titlar/år ges ut om samlande, enbart på den amerikanska marknaden. Det finns alltså mycket att hämta!

Lämna en kommentar

Filed under Samlande, Tips

Bokrea för samlare

Så var det återigen dags för årets stora händelse för oss bokälskare. Bokrean! Både hatad och älskad av alla, oavsett om de är bibliofiler eller ej.

I årets bokrea finns ett par intressanta, skönlitterära titlar för oss samlare:

denkinesiskatradgarden

Den kinesiska trädgården av Jan Mårtenson
En Homan-deckare, som i detta fall kretsar kring en storsamlare av kinesiska antikviteter. Mårtenson beskriver utförligt samlarens hem…

strindberg

Svenska öden och äventyr av August Strindberg
I denna del av nationalupplagan finns historien De lycksaliges ö med. Denna berättelse går till historien för oss samlare då det är här termen ”knappolog” myntas. En knappolog är ett ironiskt begrepp Strindberg använde för att beskriva en samlare/vetenskapsman, som gjort samlandet av knappar till en hel vetenskap…

Lämna en kommentar

Filed under Tips

Samlandets litteratur, del 4

Så var det dag för nästa del i min lilla (personligt selektiva!) biografi över samlandets litteratur. Den här gången är det övergripande ämnet museer, samlande och utställningsteknik. Trevliga lässtunder!

Del 4             Museer, samlande och utställningsteknik

Collecting and Display (1998); Alistair McAlpine & Cathy Giangrande.

En mycket trevlig och användbar bok som ger tips på hur man kan ställa ut sina samlingar. Utställningsteknik är viktigt om man har för avsikt att ställa ut sin samling till allmän beskådan. Att ställa ut kan vara något så enkelt som att arrangera sin samling hemma till att ordna stora temautställningar på ett museum. I den här boken får du tips på flera stora samlarområden – och vad som krävs för att det bäst kommer till sin rätt i glasvitrinen. Boken riktar sig till den ”vanlige” samlaren, inte museipersonal.

Passionen att samla (2001); Caroline Clifton-Mogg.

En underbart illustrerad bok där du kan få inspiration till att inreda hela – eller delar av – ditt hus med hjälp av dina samlingar. Bokens fotografier är utsökta! Samlingarna är tematiskt indelade, med allt från antikviteter till naturalier samt mer populära samlarområden. Att jämföra sig med samlarna i boken kan dock bli ett hårt slag för självkänslan, eftersom de som finns representerade alla tillhör skaran som har samlingar av yppersta klass. Men som inspiration är denna bok ett måste för den seriöse samlaren!

 

The Essential Guide to Collectibles (2003); Alistair McAlpine & Cathy Giangrande.

En perfekt bok för samlaren att ha med sig på semester! Boken är en uppslagsverk över världens museer. Det som gör denna bok till en guldgruva för samlaren är att den är tematiskt indelad efter samlarområden. Är man t.ex. intresserad av tennsoldater hittar man lätt museer där just världens främsta samlingar av tennsoldater finns. Boken är dessutom vackert illustrerad från första till sista sidan.

 

Elightenment – Discovering the World in the Eighteenth Century (2003); Kim Sloan (red.)

Detta är en bok om världens största museum, British Museum. Boken beskriver museets inledande skede under upplysningstidens jakt efter kunskap – och föremål. En stor del av boken handlar just om samlarna och deras syn på föremål från natur och kultur. Boken är genomillustrerad på ett vackert och tilltalande sätt. Boken bör tilltala dem som har ett intresse för samlarnas kopplingar till museer.

 

The Natural History Museum – Nature’s Treasurehouse (2001); John Thackray & Bob Press.

Naturhistoriska museet I London, Storbritannien, är ett av världens största naturhistoriska museer. Inom dess väggar finns hela den naturliga världen. Att beskriva museets över 70 miljoner föremål vore ett övermänskligt arbete, det är inte heller denna boks syfte. Snarare är det en historisk vägledning till hur ett naturhistoriskt museum utvecklats genom århundradena. Mycket unikt bildmaterial kombinerat med en populärt skriven text gör boken till ett trevligt komplement i samlarens bokhylla.

Lämna en kommentar

Filed under Samlande, Samlare

Samlandets litteratur, del 3

Del 3 i samlarbiografin innehåller några bra titlar för de som är intresserade av samlandets psykologi. Håll tillgodo!

DEL 3: SAMLANDETS PSYKOLOGI

Collecting: An unruly Passion. Pscychological Perspectives (1994); Werner Muensterberger.

Denna bok har blivit lite av ett standardverk för den som intresserar sig för samlandets psykologi. Författaren går igenom ett antal samlare och teoretiserar kring varför de samlar som de gör. I vissa fall ser författaren samband mellan en kärlekslös barndom och vuxen samlarmani. I andra är samlandet blott ett sätt för samlaren att synliggöra sig själv genom sitt samlande. Boken innehåller mycket lös spekulation, men är inte desto mindre ett försök att förstå samlandets drivkrafter. Värd att läsa för den seriöst intresserade.

A Gentle Madness: Bibliophiles, Bibliomanes and the Eternal Passion for Books (1999 m.fl.); Nicholas Basbanes.

Detta är en grundlig genomgång av boksamlandets vedermödor. Författaren analyserar stora boksamlares passion för boken som kulturföremål, konstobjekt och samlarföremål. Detta är lika mycket en kulturhistoria som en psykologisk betraktelse över bibliofilin. Att boken, med sin över 500 åriga historia, fortfarande har en oerhörd attraktionskraft bland samlare står utom alla tvivel. I boksamlandets spår har pengar bytt ägare, historien ändrat riktning och blod spillts…  

The Cultures of Collecting (1994); John Elsner & Roger Cardinal.

Detta är en bra introduktion, både till samlandets kulturhistoria och samlandets psykologi. Författarna går igenom samlandet från äldre tider till nutid. Särskilt fokus på vissa framstående samlarpersonligheter, som t.ex. Sigmund Freud, vars etnografiska samlande också gjorde avtryck i hans psykoanalytiska forskning. En bra bok, som trots den akademiska gargongen, är lättläst.

Lämna en kommentar

Filed under Samlande, Samlare

Litteratur för samlare, del 2

Här kommer nu fortsättningen på mina lilla biografi om samlarlitteratur. Denna gång har jag gått igenom bokhyllan och fokuserat på samlandet som kulturfenomen. Håll tillgodo!

Del 2: Samlandet som kulturfenomen.

Svenska samlare (2003); Kim von Platen & Göran Tull.

En bok som kan ses som en samtidsdokumentation över svenska kändisar som samlar. Boken är trevlig att bläddra i, och ger kända och okända svenskar ett samlaransikte. Boken kan också ses som en genomgång över privatpersoners passioner på samlarområdet. Särskilt intressant är kapitlet om samlandets psykologi, skrivet av forskaren Karin M. Ekström, där samlandet sätts i ett större sammanhang.

Popular Collecting and the Everyday Self: The Reinvention of Museums (1999); Paul Martin.

En intressant analys av hur det moderna samlandet lett en ny syn på museernas roll. Studien skildrar utvecklingen hos samlare och samlarområden i England de senaste årtiondena. Fokus ligger på hur samlare och deras roll som kulturbärare. En tes som drivs är också att samlarna i förlängningen blir förnyare av museernas mer traditionsbundna föremålssyn, eftersom de privata samlarna oftare anammar nya trender.

The Official eBay Guide to Buying, Selling and Collecting Just About Anything (1999); Laura Fisher Kaiser & Michael Kaiser.  

Denna bok handlar om ett fenomen. eBay är idag världens största nätauktion, med miljontals föremål som byter ägare varje dag. Men eBay är mycket mer än så. Det är också grunden för en samlargemenskap som tycks oändlig. Här möts experten och amatören på föremålens marknad. Boken skildrar naturligtvis hur eBay fungerar, vilka sätt att sälja och köpa på som finns, men också samlandet som fenomen ges en ingående genomgång. Av störst intresse för samlaren är kapitlet med rubriken ”You are what you collect”.

In Flagrante Collecto: Caught in the Act of Collecting (2006); Marilynn Gelfman Karp.

En underbar bok att ha liggandes på bordet. Att bläddra i denna rikt illustrerade bok ger den traditionelle samlaren något att fundera över. Gelfman Karp hävdar nämligen att allt samlande i grund och botten bör ses som ett kall. De som bäst följer sitt kall är, i enlighet med detta synsätt, de som samlar på prylar ingen vill ha. Kan tyckas farligt nära tvångssamlande, men faktum är att det finns mycket vackra, ofta förbisedda, föremål att samla. Boken kan också ses som en samlandets kulturhistoria, eftersom den skildrar vad folk samlat på – eller snarare inte samlat på – de senaste 100 åren.

Lämna en kommentar

Filed under Samlande, Samlare

Litteratur för samlare, Del 1

Litteraturen för samlare är ganska omfattande, åtminstone om man ser till de engelska titlarna. På svenska finns däremot ganska lite litteratur som är direkt samlarrelaterat. Detta inlägg är tänkt att vara en slags vägledning för alla de som törstar efter kunskap om sitt samlande. Jag fokuserar i första hand på mer generellt hållna böcker, men också speciella samlarområden får visst utrymme.

All litteratur jag refererar till finns i mitt privata bibliotek. Nästan alla titlar går dock att få tag på via antikvariat eller traditionell bokhandel. Glöm inte heller ditt lokala bibliotek! Där kan du (fjärr)låna samtliga titlar!

Observera att denna lista bara är ett litet urval av samlandets litteratur. De titlar som finns med i listan är de jag tycker är de mest intressanta. Kort sagt områden jag är särskilt intresserad av. Eftersom det här blir en slags ”samlandets biografi”, där inläggen kan bli långa, väljer jag att dela upp inläggen efter tema. Denna första del omfattar samlandets historia. Min lilla biografi kommer att ha följande delar:

Del 1             Allmänt om samlandets historia

Del 2             Samlandet som kulturfenomen

Del 3             Samlandets psykologi

Del 4             Museer, samlande och utställningsteknik

Del 5             Prisguider, kataloger och handledningar

Del 6             Samlandet som forskningsområde

Del 7             Speciella samlarområden

Del 8             Berömda samlare

Del 9             Samlare i skönlitteraturen

Del 10           Tidskrifter för samlare

Del 11           Övrigt

 Hoppas någon av er får nytta av mina boktips. Hör gärna av er om ni har några förslag och idéer!

Del 1: Allmänt om samlandets historia

The Collector’s Voice, vol 1-4 (2000); Pearce, Susan M (red).

Ett ambitiöst projekt från Leicester university, England. Susan M. Pearce är en av de främsta forskarna inom museologi och samlande. Detta bokprojekt är ett försök från forskare att sammanställa hur samlandet/samlarna skildrats i tryckta källor genom historien. Allt från skönlitteratur, facklitteratur, kataloger och brev har använts som referenser. Alla referenser sätts först i sitt sammanhang genom en kortare introduktionstext. Del 1 omfattar antiken och medeltiden, del 2 ca 1500-1700, del 3 ca 1800-1945 och del 4 modern tid. Fokus ligger på det institutionella samlandet (museer etc), men även privata samlare ges utrymme. Serien kostar en bra slant, men kan vara värt sitt pris för den seriöst intresserade. 

On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition (1995); Susan M. Pearce.

En gedigen beskrivning av det västerländska samlandets historia. Att samlandet som vi känner det är en västerländsk ”uppfinning” står klart efter läsning. Däremot söker jag fortfarande efter en bok där de kulturella skillnaderna i samlande mellan nationer och kulturer beskrivs. Boken är dock välskriven och är en av de mer grundläggande böckerna i ämnet.

Cabinets of Curiosities (2002); Patrick Mauries.

Boken är en visuell skattkammare för den som är intresserad av samlingar så som de kunde se ut i kuriosakabinetten hos de välbärgade under 15-1700-talen. Jag är mycket förtjust i denna titel. Dels är bildmaterialet överdådigt, dels får man en överskådlig historisk exposé över kabinettskåpens utveckling, från renässansen till vår egen samtid. Det går en välbehaglig rysning genom kroppen då jag bläddrar i boken. Detta är pornografi för samlaren.  

Märkliga ting: Kuriositetskabinettet i Linköpings bibliotek (2000); Eva Ringborg (red).

Även Sverige hade sin del av kuriosakabinett. I denna bok får vi ta del av samlingen, som består av föremål från natur och kultur i en härlig blandning. Av särskilt intresse för samlaren är kapitlet med den fantasieggande titeln ”Den samlade världen”. En läsvärd kulturhistorisk bok med det vetenskapliga samlandet i fokus.

The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth-And Seventeenth-Century Europe (1986 mfl); Oliver Impey & Arthur MacGregor. 

Att kabinett- och kuriosaskåpen länge varit bilden av att samla världen är måhända ingen nyhet. I denna bok ges en fantastiskt gedigen historik kring samlandet under 15- och 1600-talen. Man får kunskaper, inte bara om kuriosaskåpen, utan också om hur synen på museer och samlingar förändrats genom århundradena. Detta är nyttig läsning för alla som undrat hur det gick till när samlarnan gick från att vara generalister till experter. Denna titel handlar i första hand om det vetenskapliga samlandet.

Wonders and the Order of Nature, 1150-1750 (1998 mfl); Lorraine Daston & Katharine Park.

En udda bok, som bara indirekt berör samlandet. Jag har valt att ta med den därför att den delvis handlar om naturforskarnas klassificering av naturen, ett nog så vikigt område för alla som samlar på naturalier. Under medeltiden samlade kyrkans företrädare reliker av skilda slag. Dessa reliker kom med tiden också att omfatta udda naturalier. Det kunde röra sig om en benstump från en enhörning eller en drakes klo. Dessa föremål bidrog i hög grad till att forma en slags enkel biologisk taxonomi. Detta är fascinerande läsning för alla som inser kopplingen mellan föremål och maktens ordning. Denna bok är ett exempel på att föremål också kan betyda makt, ibland t.o.m. makt över mirakel och naturens ordning.

Collectors and Curiosities: Paris and Venice, 1500-1800 (1990); Krzysztof Pomian.

En klassiker som beskriver samlandet och samlarna under en period som står mellan det gamla och nya. Pomian skildrar inte bara vad som samlades utan också hur (med vilka medel) man samlade. Det mest läsvärda i boken tycker jag personligen är inblicken i vilka samlarna var och motiven de hade för att bygga upp sina samlingar. Texten är inte enkel, men boken ger en bra förståelse för samlandets historia under en av de intressantaste perioderna i Europas historia.

Lämna en kommentar

Filed under Samlande, Samlare