Tag Archives: Kuriosa

Har du 10 miljoner liggandes?

– Vet du inte vad du ska göra av dem? Passa på att gör ett fynd i England! I Londonstadsdelen Kew finns en trerummare till det fashionabla priset £949,949. På köpet får du ett hus till bredden fyllt av kuriosaföremål.

Nuvarande ägaren, Mike Wilsdon, har efter 50 år bestämt sig för att sälja sin samling bestående av bl.a. en bambucykel och ett utsnitt från en kaskelotvals ryggkota! Enda kravet han har är att han då och då får besöka museet/samlingen för att föreläsa om något intressant för besökarna.

Vi talar om ett riktigt kuriosakabinett, där det mänskligt gjorda blandas med det naturliga i syfte att väcka associationslust och nyfikenhet.

Läs mer här!

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Samlare

Husebys kuriositeter

Ungefär två mil söder om Växjö ligger ett naturskönt område kallat Huseby. Orten är mest känt för Huseby bruk, ett gammalt järnbruk med anor från stormaktstiden. Under 1800-talets flyttade George Stephens till det gods på Huseby, som hans förmögne son Joseph köpt. Köpet skedde på inrådan av familjens gode god vän, den kände folklivsforskaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, som var uppväxt i närområdet.

Joseph Stephens, byggde också ut verksamheten med satsningar på jordbruk. Joseph byggde också den herrgård, som än idag står i en unik särställning i omgivningen. Mest känt är kanske dess rika historia, med allt från kungligheter till lärda på besökslistorna.

För min del står de omfattande samlingarna i fokus. Samlingarna är omfattande: fågelägg och uppstoppade djur samsas med arkeologiska föremål och äldre handskrifter. Samlingarna var till stor del George Stephens skötebarn, som använde samlingarna i forskningssyften; han var själv språk- och folklivsforskare med en förkärlek för folksagor. I likhet med de tidiga kuriosakabinetten skulle även Stephens samlingar spegla världens vetande. De flesta föremål i denna omfattande samling är etiketterade, undersökta och flitigt använda av sin ägare.

Huseby ärvdes av dottern Florence Stephens, som var en eccentriker av rang. Tyvärr fick inte Fröken Stephens några barn, utan levde istället sitt liv i relativ ensamhet. Hon blev dessutom omyndigförklarad; något som var ett hårt slag mot hennes självkänsla. Omyndigförklaringen hävdes dock tre år innan hon avled. 1979 avled Florence och efterlämnade ett testamente som stipulerade att Huseby skulle ägas av staten i utbyte mot att den förvaltade och skötte gården. Idag är Huseby ett statligt museum, som förutom herrgården också erbjuder en unik kulturhistorisk miljö med järnbruk, mekanisk verkstad och omfattande trädgårdsodlingar.

Jag saknar samlingar som denna idag! Visst är det trevligt att titta på prydligt ordnade rader av romerska oljelampor, men en samling som speglar världen och sätter fantasin i gungning är en vitamininjektion för våra rationella tankar.

Åk genast dit och låt dig förundras!

PS. Fram till den 14 november kan ni se utställningen Kuriositeter och sällsamheter på Husby, som ger en bra inblick i Stephens omfattande samlingar. För mer information, se hemsidan! Läs också denna mycket inspirerande artikel om samlingarna.

Lämna en kommentar

Filed under Samlare

Himmelriket för kuriosasamlaren…

En av världens rikaste IT-entreprenörer, amerikanen Jay Walker, äger och förvaltar vad jag anser är ett av världens finaste bibliotek. Ja, bibliotek är kanske inte rätt ord, eftersom Walkers samlingar är så omfattande att jag har svårt att finna ord. Biblioteket är av en typ som vi får gå över 2000 år tillbaka i tiden för att finna. Det påminner om biblioteket i Alexandria, vars grundidé var att bibliotek och museum skulle komplettera varandra under samma tak. Man ansåg att kunskap inte bara utvanns ur skrivna texter, utan i lika stor utsträckning ur fysiska föremål. Bibliotek och museer har för övrigt en lång gemensam historia, men mer om det det vid ett annat tillfälle…

Hur som helst: Walker valde att konstruera sitt hus efter sina omfattande (bok)samlingar. Huset är ett eldorado för kuriosasamlaren, som bl.a. innehåller en äkta Sputnik-satellit, fossil av dinosaurieägg, en sida ur Gutenberg-Bibeln, kodmaskinen Enigma… Listan kan göras oändlig.

Detta är en fantastisk samling! Läs denna artikel och låt dig förföras! 

Se också denna filmsnutt om du vill höra hans inspirerande tankar om kunskap och föremål!

PS. Walker är alltså en samlare av stora mått. Däremot håller jag inte med om allt han hävdar. Han hävdar exempelvis att boktryckarkonsten är ett resultat av den katolska kyrkans vilja att förenkla kyrkans produktion av avlatsbrev. Walker drar slutsatsen att eftersom så få kunde läsa fanns egentligen inget behov av den tryckta boken. Det stämmer visserligen att få kunde läsa, men därmed inte sagt att innovationen inte fyllde en oerhörd funktion, inte minst för kyrka (och infom kykans hägn också rättsväsendet och universiteten). Kyrkan behövde exempelvis snabbare kopior av biblar och annan litteratur, som hittills varit handskrivna kopior, och därmed kunde variera beroende på hur noggrann skribenten varit. Boktryckarkonstens främsta drivkraft var helt enkelt att snabbt och enkelt (nåja…) kunna sprida massproducerad information.

Dessutom, och detta är det viktigaste motargumentet, har alla stora innovationer inte föregåtts av ett skriande behov. Ta Internet som exempel. Ingen krävde eller ens kände ett behov av ett världsomspännande nät. Människor såg inte behoven förrän de fanns. På samma sätt var det nog också med boktryckarkonsten. Alla stora innovatörer vet att man skapar ett behov…  

Så här i efterhand inser man också att boken möjliggjort fler tankar, revolutioner och framsteg än någon annan uppfinning i människans historia; frånsett uppkomsten av människans språk och i förlängningen skriftspråk, om man nu ska kalla dessa för ”uppfinningar”.

Lämna en kommentar

Filed under Samlare