Tag Archives: Jules Verne

1001 saker att samla på: Jules Verne

Jules Verne skapade delvis den moderna Science Fiction-genren och skrev mängder av romaner, teaterstycken och fackböcker. Dessa har givetvis gjort sitt avtryck också i populärkulturen. Förutom böckerna finns frimärken, muggar, nyckelringar, minnesmynt m.m.

Jag vill veta mer:

http://www.julesverne.ca – Praktiskt taget allt som Vernes böcker, men också annat som går att samla som rör Verne.

http://www.jules-verne.dk/ – Den kompletta bibliografin med utgivningen i Norden.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Samlande

Jules Verne

Den franske författaren Jules Verne (1828-1905) har alltid varit en personlig favorit. Idag tror jag tyvärr inte många  läser honom av andra skäl än att han är en ”klassiker”. Tyvärr har mycket av hans litterära kvaliteter också hamnat i skymundan pga förkortade översättningar. Ofta klassas Verne dessutom som en renodlad barn- och ungdomsförfattare. Men hans texter är i själva verket närmast fackmässiga, några skulle kanske säga tungrott vetenskapliga, om än med inslag av äventyr och fantastik. Jules Vernes texter lämpar sig alltså mer för en fullvuxen läsekrets än barnet i grundskolan. Därmed inte sagt att hans böcker inte kan läsas av alla åldrar. Äventyret, spänningen och det fantasiska i hans romaner och noveller fascinerar läsare än i dag.

Jules Verne var – och är! – nu inte bara en fantastisk författare, han är också värd att samla på. För det finns mycket saker kring Verne, inte minst för oss samlare. De skönlitterära böckerna, givetvis, men också facklitteratur som följt i hans kölvatten. Vidare finns pennor, broschyrer, filmer, frimärken, minnesmynt, ja allt du kan tänka dig.

Så sätt igång att samla! Priserna är tyvärr höga vad beträffar Vernes förstautgåvor. Men på svenska finns fortfarande en del godbitar till rimligt pris…

Till sist: Vernes intersse för vetenskap grundade också ett intresse för ordnande och samlande. Detta märks tydligt i hans bok En världsomsegling under havet. När skeppet Nautilus beskrivs ägnas mycket tid åt att beskriva de samlingar kapten Nemo har ombord:

”En snäckexpert med nervös läggning skulle säkert ha svimmat framför andra, mer talrika glasskåp med klassificerade prov på undervadelningen mollusker. Där såg jag en samling, som var av omätligt värde, men som jag saknade tid att gå igenom i sin helhet.” (En världsomsegling under havet i översättning av Erik Carlquist, 2005, s. 89)

PS. Bege dig till Jules Verne – The Collecting Resource Page för en detaljerad genomgång av samlarområdet Verne. Tyvärr mest på engelska och franska, men de svenska utgåvorna hittar du lätt här!

Lämna en kommentar

Filed under Samlande