Kategoriarkiv: Fackbok

Ny bok för samlare!

Boken En samlare, en story av Anders Boström är en nyutgiven bok som skildrar 24 samlares och deras passioner. Detta är inte en bok för samlare som söker mer konventionella föremål, som frimärken eller hockeybilder. Nej, här står det tekniska i fokus. Allt från motorsågar till bilar skildras i text och bild. Som alltid är det trevligt att läsa om andras samlande även om detta inte precis tillhör mitt favoritområde…

Lämna en kommentar

Under Fackbok, Recension, Samlande, Samlare

Brokiga samlingars bostad

Nordiska museets och Skansens årsbok, Fataburen, innehåller alltid intressanta artiklar om kulturhistoria i vid mening. För oss samlare är denna årsbok verkligen värd namnet. 2007 års upplaga har titeln Brokiga samlingars bostad, och handlar (inte helt överraskande) om samlande och samlingar.

Boken tar sin utgångspunkt i det faktum att Nordiska museet är en förvaringsplats för samlingar av skilda slag. Välskrivna artiklar om museets uppkomst och utveckling tar vid. En kortare artikel om hur museet sett – och ser – på insamlande av föremål finns med i det historiska avsnittet. Denna korta artikel frammanar också viss kritik från min sida. Varför nämns inget om de principer som gäller för insamlandet? Om nu syftet med artikeln är att visa på hur insamlandet går till borde inte viss självinsikt besträffande etiska dilmemman finnnas med? Kanske svjajar man lite vid målet. Att kort konstatera hur föremål hamnat på museet ger inte läsaren någon inblick i det tankearbete som rimligen bör funnits innnan förvärven. 

Såväl museets historiska arv som moderna kopplingar till samlandet görs boken genom. Personligen tycker jag att bokens avsnitt om den samlande människan är intressantast. Där återfinns bl.a. en artikel av den numera kände biologen, författaren och flugsamlaren Fredrik Sjöberg. Sjöberg skiver en rolig och tänkvärd artikel om samlandets psykologi. Språket som vanligt rappt och precist, om än alltid med ett visst poetiskt anslag. Som svar på den återkommande frågan om varför jag är en sådan lustig kuf som samlar på ditt och datt, om det är något fel på mig, skulle jag med Sjöbergs ord säga ”Nej. Samlandet är ingen gryende dårskap.”

Som helhet är boken väl värd att köpa. Det är ett angeläget ämne, som tyvärr är väldigt eftersatt av de svenska forskarna…

Lämna en kommentar

Under Fackbok, Recension

Linné för samlaren

Linnéjubileet 2007 resulterade i ett antal publikationer med intresse för samlare. Jag har tidigare i denna blogg recenserat Karin Bergqvists barnbok Carl von Linné – pojken som inte slutade samla. För en vuxen läsekrets finns två böcker på ämnet Linné som samlare.

Den första, ett tunnare häfte med titeln Samlaren – Linné-minnen från huset och trädgården i Uppsala, är en trevlig, koncis bok som mest beskriver Linnés samlande av växter till den botaniska trädgården i Uppsala. Boken innehåller kortare texter, skrivna på lättillgänglig svenska. Så mycket för samlaren finns inte; detta är mer kulturhistoria än samlandets historia. Icke desto mindre är det en trevlig introduktion till upplysningstidens passion för ordning, klassificering och sanmlariver inom vetenskapen. (Häftet är en del av totalt fyra, som beskriver Linnés liv. Häftena gavs ut i en gemensam kassett med titeln Linnéminen; del 1: Lärjungen, del 2: Erövraren, del 3: Samlaren och del 4: Legenden.)

”Låt inte råttor eller mal fördärva” -så skrev Linné om sina vetenskapliga samlingar till hustrun i sitt testamente. I efterhand vet vi att samlingarna avyttrades från Sverige. Den absoluta merparten av Linnés samlingar såldes till England kort efter hans död.

Boken med samma titel som citatet ovan med underrubriken Linnésamlingar i Uppsala, är en mycket gedigen genomgång av de Linnésamlingar som finns vid Uppsala universitet. Rikt illustrerad ger boken en fyllig genomgång av Linnés samlingar, samtidigt som läsaren får del av det kulturarv Linné fört med sig i form av mynt, medaljer, konst mm. Detta är mycket intressant läsning för den Linnéintresserade i allmänhet, och samlaren i synnerhet. 

Lämna en kommentar

Under Fackbok, Recension, Samlande

Avhandling om samlandet

För ungefär ett år sedan disputerade Marcus Persson, sociolog vid Lunds universitet, på en avhandling med titeln Mellan människor och ting – En interaktionistisk analys av samlandet. Avhandlingen är intressant av flera skäl. För det första handlar den om samlandet som fenomen. Samlaren får med denna ansats en framskjutande roll i avhandlingen. Detta låter kanske inte unikt, men faktum är att akademierna länge valt att fokusera på samlarföremålen – inte samlarna. Viss forskning finns dock om samlandet som konsumtion, dvs hur och varför vissa typer av föremål attraherar samlare.

Exempel på tidigare forskning inom samlarområdet är, åtminstone på svenska, klen. Vissa avhandlingar finns om enskilda samlare (t ex Merit Laines avhandling om drottning Ulrika Eleonora), men ingen av dessa fokuserar på samlandets drivkrafter, som Perssons avhandling gör. I tidigare arbeten är det föremålen beskrivna i kontext som är satta under lupp, inte samlarens avsikter, tankar och tillvägagångssätt.

Den vetenskapliga tidskriften Journal of the History of Collections (utgiven av universitetet i Oxford, England) är ett exempel på denna ”prylfixering”. Denna tidskrift handlar uteslutande om samlingarna, även om samlarna nämns i bisatser. Fokus ligger alltså på föremålen/samlingarna – inte på samlarna och deras passion

På senare år har dock samlandet i allmänhet, och samlaren i synnerhet, ägnats intresse också i den vetenskapliga världen. Inte konstigt egentligen, eftersom samlandet är en av världens största fritidssysselsättningar, som omsätter miljarder årligen. Undersökningar tyder på att drygt en tredjedel av alla människor samlar på något; alltfler väljer också aktivt att kalla sig själva samlare.

Varför ingen tidigare i Sverige forskat kring samlandet som fenomen är obegripligt. Därför är det med glädje jag ser fram emot fler studier liknande den Marcus Persson gjort.  

Lämna en kommentar

Under Fackbok, Samlande, Samlare

Boktips!

Den underbara boken In Flagrante Collecto av Marilynn Gelfman Karp. Boken samlar på ett trevligt sätt samlarområden som inte så ofta får en chans att synas. Här finns till synes triviala samlarområden som läsketiketter och visselpipor. Texten är trevlig och kunnig, bilderna ger ett stort mervärde. Detta är en bok man vill bläddra mer än en gång i.

Rekommenderas varmt till alla mina samlande vänner!

1 kommentar

Under Fackbok, In flagrante collecto, Recension

Storsamlaren Linné

Noterade att det i senaste numret av Samlarguiden (nr. 6-2007) fanns en vackert illustrerad artikel om Carl von Linné som samlare. Det är kul att fler än undertecknad uppmärksammar det självklara faktum att Linné faktiskt var en samlare. Man förbiser ofta samlandet för att upplyfta vetenskapen, trots att de båda så ofta går hand i hand.

Ert boktips på samma tema: Karin Bergqvists trevliga bok Carl von Linné – pojken som inte slutade samla. Boken är en barnbok, som med fördel kan läsas också av vuxna flickor och pojkar. Fokus i denna lilla biografi ligger på Linné som samlare från hans första steg i Råshult till vuxen vetenskapsman. Samlingarnas väg från Uppsala till London får också sin förklaring. Längs resan får sig läsaren också en mängd kunskaper tillgodo. Denna bok rekommenderas varmt till alla, oavsett ålder!

Lämna en kommentar

Under Carl von Linné, Fackbok, Recension

I samlarnas spår

2004 kom en nätt volym av tidskriften Res Publica #65 (”I samlarnas spår”) ut med ett tema om samlande. På 140 sidor finns mycket av intresse för oss samlare. Artiklarna är i de flesta fall översättningar av de kända namnen inom forskningen kring samlande/samlare. Författare som Susan Pearce, engelsk forskare i museologi, finns representerad med en intressant artikel om ”samlandets sociala struktur”.

Walter Benjamins kända essä, ”Ich packe meine Bibliothek aus” finns också översatt. Den fötjänar fler läsare. Essän lär inte minst tilltala alla bibliofiler och boksamlare i vårt avlånga land. Fredrik Sjöberg, en underbar stilist och ”husfilosof”, skriver personligt om sina tankar kring samlandet. Sjöberg var för övrigt sommarpratare för något år sedan. Då kåserade han bl.a. om sitt eget samlande (”flugor”) samt berättade den intressanta historien bakom den – för entomologer – kända uppfinningen Malaisefällan.

Låna tidskriften på biblioteket eller köp den! Den är värd sina läsare!

PS. René Malaises liv var ett enda stort äventyr. Han var inte bara entomolog (därtill en stor insektssamlare) utan hade idéer om praktiskt tagit allt under solen. Tyvärr finns vädligt lite information om denne man på svenska, men för de som behärskar engelska kan ni läsa mer här!

Lämna en kommentar

Under Fackbok, Recension, Res publica: I samlarnas spår